Regulamin "Konkurs Detaliczny"

Regulamin konkursu „6 urodziny Endorfinelli”

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest marka Endorfinella, której właścicielem jest firma AJM Consulting Aleksander Mazanek z siedzibą w Piasecznie, NIP: 123-10-19-402.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Instagram. Serwis Instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zamówienia na naszej stronie w okresie 27.09-15.10 i wpisanie w polu „uwagi” dlaczego to właśnie Wasze zamówienie powinno zwyciężyć. Najciekawsze uzasadnienie nagrodzimy naszymi firmowymi perfumami Endorfinella.
 3. Konkurs trwa od 27.09.2022 do 15.10.2022.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone: za pośrednictwem konta @endorfinella w serwisie Instagram oraz Facebook.

 

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na złożeniu zamówienia na naszej stronie w okresie 27.09-15.10 i wpisanie w polu „uwagi” dlaczego to właśnie Wasze zamówienie powinno zwyciężyć. Najciekawsze uzasadnienie nagrodzimy naszymi firmowymi perfumami Endorfinella.
 2. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
 3. Wygrywa najciekawsze uzasadnienie.
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej.
 5. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 6. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa zostaną wykluczone i nie będą brały udziału w konkursie.

 

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są perfumy marki Endorfinella o wartości 400 PLN.
 2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w sposób uzgodniony pomiędzy nim a Organizatorem.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy w swoich serwisach społecznościowych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: info@endorfinella.com
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis „Konkurs Endorfinella”.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkurs jest Aleksander Mazanek prowadzący działalność pod firmą „AJM Consulting Aleksander Mazanek”. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych po adresem

e-mail: aleksander.mazanek@endorfinella.com.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o Zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacja danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper Premium