Wersje językowe
Regulamin "Konkurs najładniejsza witryna"

Regulamin konkursu "Najładniejsza witryna sklepowa" marki Endorfinella

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest marka Endorfinella, której właścicielem jest firma AJM Consulting Aleksander Mazanek z siedzibą w Piasecznie, NIP: 123-10-19-402.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez interankiety.pl. Serwis interankiety.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Instagram. Serwis Instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie podmioty współpracujące z Organizatorem, w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na terenie Polski. 
 2. Konkurs trwa od 22.08.2022 do 25.09.2022 do końca dnia, według następującego harmonogramu:
  1. od 22.08.2022 r. do 18.09.2022 r. do końca dnia – przesyłanie zgłoszeń konkursowych,
  2. od 22.08.2022 r. do 18.09.2022 r. do końca dnia – przesyłanie zgłoszeń konkursowych,
 3. Wyniki zostaną ogłoszone 26.09.2022 r. za pośrednictwem serwisów Facebook.com oraz Instagram.com. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą.
 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem interankiety.pl znajdującym się pod adresem: www.interankiety.pl

 

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu witryny sklepowej z wykorzystaniem produktów marki Endorfinella, wykonaniu fotografii tej witryny, a następnie przesłaniu zgłoszenia na adres info@endorfinella.com
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. jedną fotografię w formacie JPG, PNG lub RAW,
  2. nazwę sklepu/butiku,
  3. imię i nazwisko osoby zgłaszającej zadanie konkursowe w imieniu podmiotu współpracującego z Organizatorem,
  4. adres poczty elektronicznej do kontaktu.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 4. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
 5. Najładniejsza witryna sklepowa zostanie wyłoniona poprzez głosowanie na platformie interankiety.pl.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.
 7. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

 

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest voucher na weekendowy wyjazd do hotelu ze SPA dla dwóch osób oraz box z produktami marki Endorfinella o wartości 1000 PLN, który zostanie przygotowany w porozumieniu ze Zwycięzcą.
 2. Nagroda zostanie wysłana na podany przez Zwycięzcę adres.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na swoich profilach w serwisach Facebook.com oraz Instagram.com.
 4. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych adresów poczty elektronicznej, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: info@endorfinella.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis „Konkurs Endorfinella”.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkurs jest Aleksander Mazanek prowadzący działalność pod firmą „AJM Consulting Aleksander Mazanek”. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: aleksander.mazanek@endorfinella.com.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez zgłoszenia konkursowe przesłane drogą elektroniczną na adres poczty podany w pkt 10 Regulaminu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o Zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacja danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl